Nowohucki alfabet - rozgrywka

Nowe HASŁA – na wrześniową rozgrywkę

Ze względu na dotychczasowy brak haseł mówiących o podmiejskich tradycjach osiedli wchodzących w skład Nowej Huty, nasz zespół uzupełnił te braki opracowując – na kanwie Waszych wspomnień i opowieści – trzy nowe hasła: „Cło”, „dożynki” oraz „podmiejskie tradycje”.

Zachęcamy do zapoznania się z wersjami opisowymi, audio i w tłumaczeniu na język ukraiński. Filmy w PJM wkrótce!