Nowohucki alfabet - rozgrywka

Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – perspektywy”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022”, to kontynuacja integracyjnych i międzypokoleniowych działań, skoncentrowanych na języku oraz kulturze nowohuckich dzielnic. Tym razem skoncentrujemy się na tym, by pokazać, w jaki sposób zebrany zasób leksykalny i unikatowe wspomnienia można wykorzystać, opierając o nie podzieloną na cztery części i rozgrywaną w różnych częściach Huty grę oraz proponując projektowej społeczności materiały do samodzielnej zabawy z nowohuckimi wyrażeniami.

Naszym celem będzie nie tylko stworzenie scenariuszów rozgrywek oraz materiałów językowych. Chcemy również zainteresować specyficznym pięknem i atmosferą Huty mieszkańców innych dzielnic, miejscowości, a także drogich naszym sercom gości z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Krakowie. Aby mogli w pełni uczestniczyć w zadaniu, podczas rozgrywek i spotkań zapewnimy obecność tłumacza języka ukraińskiego.

W działania włączymy również już tradycyjnie uczestników z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku.

Cała trzecia odsłona projektu oparta będzie na żywiole GRY i ZABAWY. Zebrane nowohuckie wyrażenia ożyją w rękach młodych projektantów gry terenowej, zaś na podstawie materiałów, które kolekcjonowaliśmy w poprzednich edycjach, zespół projektowy stworzy rebusy, krzyżówki i zagadki językowe, spójne z tematyką gier.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach projektu, którzy interesują się tą częścią Krakowa (albo jej jeszcze nie znają) albo szukają ciekawego i kreatywnego sposobu na spędzenie czasu.

Wszystkie materiały i spotkania projektowe są bezpłatne, jednak obowiązywać będą na nie zapisy on-line oraz telefoniczne. Szczegóły będą się ukazywały sukcesywnie na stronie projektu.

Sposobem podsumowania trzeciej odsłony projektu będzie stworzenie scenariuszów rozgrywek, składających się na nowohucką językową grę terenową oraz materiałów językowych i map, które będą mogły posłużyć nie tylko do celów rozrywki, ale również samodzielnego zgłębiania zagadnień dotyczących nowohuckiej tożsamości, języka i historii.

Podłużna grafika. W tle czarno- biała fotografia. Poziomo w rzędzie ułożone różnej wielkości koła zębate. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Prawy nawias niebieski, lewy żółty.

ORGANIZATORZY DZIAŁAŃ

Organizatorem projektu jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, a partnerami projektu instytucje: Biblioteka Kraków, Centrum Kultury Podgórza, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Otwieracz.

Podłużna grafika. W tle czarno- biała fotografia. Zbliżenie na ręce – wiele dłoni opartych o chropowaty pień ułożonego poziomo drzewa. Ręce po obu stronach pnia – po każdej po dwie pary. Zarówno kobiece, jak i męskie, opierają się całymi powierzchniami o szorstką korę. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Prawy nawias niebieski, lewy żółty.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy brali udział w poprzednich dwóch edycjach „Nowohuckiego alfabetu”, lubią językowe eksperymenty, gry terenowe oraz łamigłówki i zagadki oraz chcą poznawać Nową Hutę i jej mieszkańców w ciekawy i nietypowy sposób.

Ze względów organizacyjnych takich jak konieczność przygotowania odpowiedniej ilości materiałów oraz zapewnienia uczestnikom poczęstunku, na wydarzenia obowiązywać będą zapisy i limity liczby uczestników (określone każdorazowo przy wydarzeniu).

W formularzach zapisu prosimy Państwa o podanie miejsca zamieszkania oraz potrzeb Państwa jeśli chodzi o tłumaczenia bądź asystę podczas spotkań. Informacje te są nam potrzebne, aby lepiej profilować treść spotkań oraz oczywiście odpowiednio przygotować się na przyjęcie osób o specjalnych potrzebach.

Aby przystąpić do projektu, zapoznaj się z REGULAMINEM PROJEKTU i wypełnij formularz zgłoszenie chęci udziału w projekcie.

Podłużna grafika. W tle czarno- biała fotografia. Zbliżenie na dłonie – większą i mniejszą, prawdopodobnie męską i kobiecą. Mężczyzna trzyma otwartą dłoń skierowaną wnętrzem do góry a dłoń kobiety położona jest wnętrzem na jego dłoni. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Prawy nawias niebieski, lewy żółty.

DOSTĘPNOŚĆ

W celu umożliwienia udziału w projekcie osobom g/Głuchym, zdecydowaliśmy się na udostępnianie kluczowych treści w PJM lub poprzez napisy. Dla osób niewidzących lub słabowidzących będziemy nagrywać z kolei pliki w formie audio oraz zamieszczać opisy alternatywne grafik i zdjęć.

Ze względu na obecność w Krakowie oraz Nowej Hucie licznej grupy naszych sąsiadów z ogarniętej wojną Ukrainy, najważniejsze działania projektu będą tłumaczone również na język ukraiński.

Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz projekt stanie się dostępny dla wszystkich pasjonatów Nowej Huty.

W przypadku zgłoszenia się na którekolwiek spotkanie osoby potrzebującej tłumacza języka ukraińskiego lub asysty w PJM, zostaną one zapewnione. Podobnie w przypadku potrzeby asystowania osobie z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Podłużna grafika. W tle czarno- biała fotografia. Zbliżenie na otwarty kalendarz, na którym leży ołówek. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Prawy nawias niebieski, lewy żółty.

HARMONOGRAM PROJEKTU w 2022 roku

Kwiecień:

 • Od 1 kwietnia – promocja działań i zapisy na spotkanie inaugurujące
 • 9 kwietnia – o godz. 16 spotkanie inaugurujące i informacyjne w „Kawa Kwiaty i Warsztaty” na os. Centrum B 8
 • przygotowanie pierwszej rozgrywki i materiałów, spotkania zespołu projektowego
 • od 22 kwietnia – ogłoszenie zapisów uczestników pierwszej rozgrywki

Maj:

 • 7 maja – pierwsza rozgrywka – w centrum Nowej Huty
 • ewaluacja działania (po rozgrywce)
 • zamieszczenie na stronie projektu materiałów i scenariusza rozgrywki oraz zdjęć z jej przebiegu
 • przygotowanie drugiej rozgrywki i materiałów do niej, spotkania zespołu projektowego
 • 20 maja – otwarcie zapisów do drugiej rozgrywki

Czerwiec:

 • 4 czerwca – druga rozgrywka (os. Mistrzejowice)
 • ewaluacja działania (po rozgrywce)
 • zamieszczenie na stronie projektu materiałów i scenariusza rozgrywki oraz zdjęć z jej przebiegu

Lipiec i Sierpień:

 • przygotowanie materiałów do jesiennych rozgrywek
 • spotkania zespołu projektowego
 • publikacja na stronie ciekawostek i materiałów zgłaszanych przez uczestników oraz partnerów projektu

Wrzesień:

 • 2 września – otwarcie zapisów dla uczestników trzeciej rozgrywki
 • przygotowanie wrześniowej rozgrywki
 • 17 września – trzecia rozgrywka (os. Łuczanowice)
 • ewaluacja działania (po rozgrywce)
 • zamieszczenie na stronie scenariusza rozgrywki i materiałów do niej oraz zdjęć
 • 30 września – otwarcie zapisów na ostatnią rozgrywkę oraz finał projektu

Październik:

 • przygotowanie ostatniej rozgrywki oraz finału projektu – nad Nowohuckim Zalewem
 • spotkania zespołu projektowego
 • 15 października – przeprowadzenie rozgrywki i finału
 • nagrodzenie aktywnych uczestników
 • ewaluacja działania (po rozgrywce)
 • zamieszczenie na stronie scenariusza rozgrywki i materiałów do niej
 • zamieszczenie zdjęć z ostatniej rozgrywki oraz filmu z finału
 • podsumowanie i zakończenie działań

Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie materiały projektowe oraz – w miarę dostępnych egzemplarzy – leksykony oraz mapy z ubiegłych edycji projektu.